Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 22.09.2018, 16:10

Гірницька ЗОШ 

І-ІІІ ст. №17

 Селидівської міської ради


Меню сайту
Статистика сайту

Протокол № 2

Протокол № 2

засідання ради Гірницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

від  17.11.2016

 

На засіданні  присутні   28 членів Ради школи

Голова Ради школи Бєля  Ольга Анатоліївна

Секретар Ради школи Пастушенко Катерина Євгенівна

 

Порядок денний.

 1. Про заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, БЖ, пожежної безпеки у закладі.
 2. Про проведення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування.
 3. Про виконання Національних програм: «Стоп насильство», «Профілактика правопорушень», «Запобігання торгівлі людьми».
 4. Про результати працевлаштування випускників
 5. Про затвердження програми розвитку  закладу на 2017-2021 навчальні роки

 

Слухали 1.  По питанню про дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі інформацію заступника директора школи з навчально-виховної роботи Куроп'ятник Ірину Василівну. Яка повідомила присутніх про те, що відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 з метою попередження передчасної стомлюваності учнів, гіподинамії і зорового перевантаження та дотримання чинного законодавства з питань санітарно-гігієнічних правил і норм у закладі, контролюється максимальна допустима кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів:

 • 1-го класу – 20 год;
 • 2-го класу – 22 год;
 • 3 – 4-х класів – 23 год;
 • 5-го класу – 28 год;
 • 6-го класу – 31 год;
 • 7-го класу – 32 год;
 • 8 – 11-х класів – 33 год.

У розкладі уроків ураховане оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва та фізичної культури (відповідно до додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01).  Проводяться фізкультхвилинки та гімнастика для очей (відповідно до додатка 7 ДСанПіН, де наведено методику їх проведення). Під час перерв організовані «веселі перерви» для молодших школярів, перебування учнів на відкритому повітрі і харчування. При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань ураховуються індивідуальні особливості учнів. Контролюється проходження щорічного медичного огляду працівниками школи.

По питанню БЖ, пожежної безпеки слухали завгоспа школи Махортову Ніну Іванівну з повідомленням про те, що комплексна безпека освітнього закладу - це сукупність заходів освітнього закладу, здійснюваних у взаємодії з органами місцевого самоврядування правоохоронними структурами, іншими допоміжними службами та громадськими організаціями, забезпечення його безпечного функціонування, а також готовності співробітників і учнів до раціональних дій у надзвичайних ситуаціях.

Безпека школи є пріоритетною в діяльності адміністрації школи та педагогічного колективу. Об'єктом цієї діяльності є: охорона праці, правила техніки безпеки, цивільна оборона, заходи з попередження терористичних актів та контролю дотримання вимог охорони праці. Безпека школи включає всі види безпеки, в тому числі: пожежну, електричну, вибухонебезпечність, небезпека, пов'язану з технічним станом довкілля.

Вирішили: дотримуватися правил пожежної безпеки та привчати до цього дітей. Виконання санітарно-гігієнічного режиму в школі вважати задовільним.

Слухали 2. Директор школи Балуєва Олена Володимирівна повідомила, що в школі працює їдальня, де діти отримують повноцінне збалансоване харчування, але, нажаль, відсоток учнів, які харчуються помітно знизився. Це зумовлено тим, що харчування учнів початкової школи стало платним. Учні середньої та старшої ланки у більшості також відмовляються від гарячого харчування. Але Олена Володимирівна вкотре наголосила на необхідності повноцінного гарячого харчування для підростаючого організму, що невчасний прийом їжі може погано вплинути на здоров’я та розвиток дітей.  Що треба батькам звернути на це увагу, а класним керівникам ще раз провести роз’яснювальні бесіди з дітьми про користь гарячого харчування. Вiдповiдальнiсть за безпеку i якість продуктів харчування та готової продукції покладається на постачальника, органiзацiю (підприємство), що забезпечує харчування учнів. Контроль за охороною здоров’я та нагляд за безпекою якості харчування учнів покладається на вчителя.

 

Вирішили:продовжити роботу що до впровадження здорового способу життя, а саме правильного харчування. Проводити подальшу просвітницьку роботу зі всіма учасниками навчально-виховного процесу з метою підвищення відсотка дітей, охоплених гарячим харчуванням в школі.

 

Слухали 3. По виконанню Національних програм: «Стоп насильство», «Профілактика правопорушень», «Запобігання торгівлі людьми» серед учнів слухали заступника директора з виховної роботи Передерій Ольгу Олександрівну. Яка повідомила присутнім, що вибір способу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах поширення бездоглядності та безпритульності, пов’язаних із  соціальним сирітством, кризою сімейних взаємин, збільшенням числа неблагополучних сімей, послабленням виховної функції сім’ї, вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІД та наркоманії, діти складніше піддаються реабілітаційним заходам, часто не прагнуть змінити вироблений стиль життя, а іноді цей вибір зробити непросто і часто він робиться не на користь дитини.

Однак нашим освітнім закладом здійснюється комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації, попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Саме класні керівники і батьки приймають активну участь в Раді профілактики, яка проходить кожного місяця, в батьківських лекторіях, приймають участь у відвідуванні дітей, які входять до «групи ризику»  вдома. Систематично в школі проводиться профілактичний рейд „Урок”, мета якого виявлення дітей, які не навчаються в навчальних закладах, залучення їх до навчання, а також попередження негативних проявів серед учнівської молоді, де батьки також приймають участь.

 

Вирішили:  Спланувати сумісну роботу батьків і педагогічного колективу у даному напрямку; для реалізації вищезазначених програм активніше залучати батьківську громаду.

 

Слухали 4.  Заступника директора школи по виховній роботі Передерій Ольгу Олександрівну, яка повідомила про працевлаштування наших випускників школи. Всього випущено випускників – 24, , продовжують навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації – 4 випускника, що    складає 17 % від загальної кількості;  у ПТНЗ – 7 випускників, що складає 29 % від загальної кількості; 13 учнів продовжили навчання в 10 класах загальноосвітніх шкіл, що складає 54 % від загальної кількості учнів.

Вирішили : вважати працевлаштування випускників школи задовільним.

 

Слухали 5. Заступника директора школи з навчально-виховної роботи Куроп'ятник Ірину Василівну, яка повідомила про те, що розробка даної Програми розвитку Гірницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 17 Селидівської міської ради Донецької області на 2017-2021 р.р. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є:

 • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Основні принципи діяльності школи:

Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:

 • рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;
 • рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;
 • рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;
 • рівень регіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям південно-східної України;
 • рівень місцевий, що відбирає в зміст освіти особливості м. Гірника;
 • рівень загальношкільний – його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій, що передбачає насичення освіти економічним змістом;
 • рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Третій принцип – принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

Четвертий  принцип – педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем. Ставлення до дитини як до суб'єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.

П'ятий принцип – індивідуалізація та диференціація навчання.

Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах, вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.

Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

            Сьомий принцип – це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Нормативні документи, що забезпечують умови діяльності закладу, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-техніч­ного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників навчально-виховного процесу; цільові комплексні проекти, які впроваджуються сьогодні та заплановані для реалізації. А також реалізація комплексно-цільових підпрограм, таких як:

 • Підпрограма «Навчально-виховний процес»
 • Підпрограма «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу»
 • Підпрограма «Творчі здібності учнів»
 • Підпрограма:  Управління навчальним закладом
 • Підпрограма «Кадрове забезпечення НВП»
 • Підпрограма «Інформаційно-освітнє середовище»
 • Підпрограма «Виховна система»
 • Підпрограма «Я – громадянин і патріот своєї держави»
 • Підпрограма «Здорова особистість»
 • Підпрограма «Імідж школи»
 • Підпрограма: Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Можливий ризик пов’язаний  з реалізацією програми розвитку

Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти:

 • недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку;
 • зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку;
 • втрата актуальності окремих пріоритетних  напрямів;
 • недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу.

Шляхи розв’язання:

 • внесення змін та доповнень до програми розвитку;
 • розробка та реалізація цільових програм;
 • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;
 • підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед громадськістю та колективом

 

Вирішили : затвердити програми розвитку  закладу на 2017-2021 навчальні роки.

 

 

 

                        Голова Ради закладу                      О. А. Бєля

    Секретар Ради закладу                  К.Є. Пастушенко

 

Вхід на сайт
Календар
«  Вересень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Пошук
Корисні посилання


Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz